Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2020

pdfUrnik odvoza odpadkov 2020 (.pdf 3.1MB)

podrobnosti | 18.12.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Obvestilo občanom o obveznem praznjenju greznic

03.12.2012
Vse občane občine Trebnje obveščamo, da je v decembru 2009 stopil v veljavo Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 102/2009, v nadaljevanju odlok).
V skladu z odlokom je dolžna Komunala Trebnje kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
  • pri uporabniku storitev prevzem blata iz obstoječih greznic ter malih čistilnih naprav ter obdelavo blata na centralni čistilni napravi najmanj 1x na 4 leta,
  • redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine na centralni čistilni napravi.
Komunala Trebnje obvešča, da bo izvajala praznjenja v skladu z izdelanim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki vsebuje podatke, opredeljene v Pravilniku o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08).
Lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih čistilnih naprav bodo predhodno preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način obveščeni o terminu - razporedu praznjenja.
Na podlagi navedenega vse lastnike oziroma upravljavce prosimo, da zagotovijo vse potrebno, da bo delo lahko potekalo nemoteno (lokacija greznice mora biti znana, omogočen mora biti dostop do greznice, pokrovi greznic morajo biti vidni - odkopani).

Stroške prevoza in predelave blata krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaževanja (lastnik oziroma upravljavec), ki ga bo Komunala Trebnje zaračunala v skladu z veljavnim cenikom.

Uporabnik, ki ima za čiščenje odpadnih voda zgrajeno malo čistilno napravo je ravno tako dolžan naročiti odvoz blata najmanj enkrat na 4 leta, hkrati pa je upravičen do plačevanja nižje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.

Opozorili bi radi tudi, da je odpadno vodo in goščo iz greznic prepovedano odvažati na javne in kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinske in podzemne vode.

Na območju, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku šestih mesecev po izgradnji priključiti na javno kanalizacijo.

Za primere kršitev obveznosti , ki izvirajo iz odloka, le-ta v 50. členu predpisuje globe, ki znašajo 1.400 EUR, če je kršitelj pravna oseba (ter 400 EUR za odgovorno osebo pravne osebe), 800 EUR, če je kršitelj samostojni podjetnik posameznik (ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost) ter 400 EUR, če je kršitelj fizična oseba.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Roberta Pavlina, telefon: 07-34-81-278.
nazaj na seznam    naprej
 

Delna prometna zapora odseka LC 425 051 Trebnje center - Štefan z obvozom po odsekih lokalnih cest LC 425 052 Trebnje - grad in LC 425 051 Trebnje center - Štefan zaradi dograditve pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče - Čatež v Štefanu pri Trebnjem. Omenjena prometna zapora bo postavljena do 30. 3. 2020.


podrobnosti

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas in Velika Strmica v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

 
podrobnosti
 
 
Terezija Kolenc, Gomila 1, Mirna
Datum pogreba: 29.01.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke