Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2019

pdfUrnik odvoza odpadkov 2019 (.pdf 3.4MB)

podrobnosti | 01.01.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Novosti novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

18.11.2013
Pred kratkim je prišlo na območju občine Trebnje, občine Mokronog-Trebelno, občine Mirna ter občine Šentrupert do sprejema novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: Odlok), ki smo ga z vso skrbnostjo ter v tesnem sodelovanju s posameznimi občinami lastnicami javnega podjetja pripravili na Komunali Trebnje d.o.o. Pri pripravi smo izhajali iz obstoječega relativno visokega standarda storitev na področju odvoza odpadkov ter poskusili celovito urediti način izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ob upoštevanjuveljavne zakonodaje. Novi Odlok tako sedaj uvaja posamezne nove ureditve, ki bodo z več vidikov posredno in neposredno vplivale tudi na uporabnike storitev.
V nadaljevanju zato predstavljamo bistvene spremembe, ki jih Odlok uvaja in jih boste uporabniki zaznali pri uporabi naših storitev.

NAČIN ZBIRANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE
Spremeni se način zbiranja komunalne odpadne embalaže tako, da se rumene vreče ukinejo oziroma se nadomestijo z namenskimi zabojniki. Razlog za spremembo je predvsem dejstvo, da so vreče same po sebi odpadek, večji stroški sistema rumenih vreč ter želja po poenotenju sistema ravnanja s komunalnimi odpadki glede na to, da ima že sedaj velik del uporabnikov zabojnike tudi za embalažo.
V letu 2014 vreč za zbiranje komunalne odpadne embalaže ne bomo več brezplačno razdeljevali. Uporabniki, ki nimate zabojnika za embalažo, ga morate zagotoviti v štirih mesecih po uveljavitvi Odloka.

POENOTENJE ZABOJNIKOV
Želimo doseči, da bodo enotni urejeni zabojniki na celotnem območju izvajanja javne službe enaki in kot taki prepoznavni del urbane opreme tega prostora:
 • zelen zabojnik za mešane odpadke,
 • zelen zabojnik z rumenim pokrovom za mešano embalažo,
 • zelen zabojnik z modrim pokrovom za papir, karton in papirno embalažo,
 • zelen zabojnik z rdečim pokrovom za nagrobne sveče,
 • zelen zabojnik z belim pokrovom za stekleno embalažo in
 • rjav zabojnik za biološke odpadke.

DOBAVA IN NAMESTITEV ZABOJNIKOV
Odlok celovito ureja vsa razmerja glede nabave in namestitve zabojnikov. Prvo nabavo in namestitev zabojnika izvede uporabnik na svoje stroške, pri čemer mora zabojnik ustrezati zahtevam Odloka tako glede barve kot tudi velikosti. Ustrezna velikost zabojnika je odvisna od števila članov gospodinjstva oziroma števila zaposlenih pri pravnih osebah ter kapacitete gostinskega obrata pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti. Za prvo nabavo se štejejo tudi vsi že obstoječi zabojniki, ki jih posedujete uporabniki. Menjavo zabojnika oziroma uskladitev z Odlokom zagotavlja izvajalec na svoje stroške oziroma iz stroškov storitev. Vsi uporabniki, ki zabojnike imate, pa niso skladni z Odlokom, lahko take zabojnike obdržite v prehodnem obdobju 5 let. V tem času bo izvajalec javne službe na svoje stroške tak zabojnik zamenjal.
Uporabniki, ki nimate zabojnikov, jih lahko dobite pri nas, na sedežu družbe Goliev trg 9, Trebnje, in sicer so z Odlokom usklajeni zabojniki z ustrezno nalepko na voljo po naslednjih cenah:
 • 80 l zabojnik stane 26 EUR z DDV
 • 120 l zabojnik stane 24 EUR z DDV
 • 240 l zabojnik stane 34 EUR z DDV
Če boste zabojnike kupovali drugje, bodite pozorni, da bodo usklajeni z določili 13. člena Odloka.

VELIKOST ZABOJNIKA

Odlok določa ustrezno velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke, mešano embalažo ter biološke odpadke glede na kategorijo uporabnikov storitev.

1. Za uporabnike iz individualnih gospodinjstev je velikost določena glede na število članov gospodinjstva in znaša:

 •  za mešane komunalne odpadke 20 litrov na osebo, vendar ne manj kot 80 litrov in ne več kot 120 litrov,
 • za mešano embalažo 40 litrov na osebo, vendar ne manj kot 80 litrov in ne več kot 240 litrov,
 • za biološke odpadke 15 litrov na osebo, vendar ne manj kot 80 litrov in ne več kot 120 litrov.

1.1. Za uporabnike iz večstanovanjskih stavb, ki imajo skupne zabojnike je velikost določena glede na število prebivalcev in znaša:

 • za mešane komunalne odpadke 20 litrov na osebo,
 • za mešano embalažo 40 litrov na osebo,
 • za biološke odpadke 15 litrov na osebo,

2. Za uporabnike iz dejavnosti in javnega sektorja je velikost določena glede na število zaposlenih in znaša:

 • za mešane komunalne odpadke 10 litrov na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov,
 • za mešano embalažo 20 litrov na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov.

3. Za uporabnike iz gostinstva je velikost določena glede na število zaposlenih in kapaciteto gostinskega lokala in znaša:

 • za mešane komunalne odpadke 10 litrov na osebo, vendar ne manj kot 80 litrov,
 • za mešano embalažo 10 litrov na osebo, vendar ne manj kot 80 litrov.

Na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, uporabniki iz dejavnosti, javnega sektorja ali gostinstva pa lahko, v kolikor dokažejo, da v skladu z zgoraj navedenimi merili določena velikost zabojnika ni sorazmerna z dejansko količino nastalih odpadkov, sporazumno z izvajalcem določijo tudi manjšo velikost zabojnika.


Več si lahko preberetu tudi v naši zloženki. Objavljamo pa tudi veljavne odloke v celoti.

pdfZloženka (.pdf 1.1MB)

pdfOdlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (.pdf 193KB)

pdfOdlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog-Trebelno (.pdf 179KB)nazaj na seznam    naprej
 

Popolna prometna zapora zaradi rekonstrukcije mostu med Žalostno Goro in Pugledom JP 926 946. Zapora bo trajala predvidoma do 1. 9. 2019.

podrobnosti

Pitno vodo iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno je zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Uporabnikom pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Migolica, Cirnik–Ravne in Migolska Gora v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
podrobnosti
 

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke