Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2020

pdfUrnik odvoza odpadkov 2020 (.pdf 3.1MB)

podrobnosti | 18.12.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Onesnaženje reke Temenice z neevidentirano črno tekočino

 
29.08.2017
V noči iz četrtka, 24. 8. 2017, na petek, 25. 8. 2017, so neznani storilci v kanalizacijski sistem mesta Trebnje nedovoljeno izpustili velike količine intenzivno črno obarvane tekočine, ki je povzročila onesnaženje komunalnih odpadnih vod v kanalizacijskem sistemu in posledično onesnaženje reke Temenice. Barvilo je tako intenzivne barve, da ga čistilna naprava kljub ustreznemu delovanju ni uspela očistiti. Obarvana voda je iz čistilne naprave iztekala še četrti dan po izpustu v kanalizacijski sistem.

O dogodku smo nemudoma obvestili Inšpektorat za okolje, policijo na številko 113 ter naročili odvzem vzorcev onesnažene vode pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
Ob tem smo zmanjšali dotok vode in s čisto vodo razredčili iztok vode iz čistilne naprave.
Naši sodelavci so ob pregledu kanalizacijskega sistema ugotovili, da je do onesnaženja prišlo na lokaciji višje od mesta Trebnje, saj so obarvanost odpadne vode ob prvem pregledu kanalizacijskega sistema po onesnaženju tam še opazili.
Po prvih ugotovitvah gre za črno obarvano industrijsko odpadno vodo brez posebnega vonja. Vrsta snovi, ki je obarvala vodo, bo znana po opravljenih analizah, ki jih opravlja nacionalni laboratorij. Policija, ki smo ji posredovali naše ugotovitve, je onesnaženje preiskala, zato upamo, da bodo pristojni povzročitelje odkrili in zoper njih ustrezno ukrepali.
V reki Temenici je bilo ob iztoku iz čistilne naprave v času onesnaženja prisotnih precej rib, vendar do pogina ob zadnjem onesnaženju na srečo še ni prišlo. Vzrok temu je, da snov najverjetneje ni bila akutno škodljiva za ribe, verjetno pa tudi zato, ker je čistilna naprava do določene mere uspela onesnaženje očistiti.

Ob tem nekateri zopet skušajo zlorabiti reko Temenico za neupravičeno obtoževanje in iskanje dežurnega krivca za stanje, v katerem se le - ta nahaja.
Potrebno je vedeti, da v letošnjem poletju pred zadnjim nalivom dne, 28. 8. 2017, reka Temenica v določenih odsekih sploh ni imela pretoka. Določeni deli reke so bili popolnoma suhi. Voda se je zadrževala zgolj v tolmunih in poglobljenih delih reke. Pretok v spodnjem delu je bil pogojen izključno z iztokom vode iz čistilne naprave, ki je v tem delu zagotovo izboljšal stanje reke. To potrjuje tudi intenzivno zadrževanje rib ob iztoku iz čistilne naprave.
Ob ugotovljenih pogostih poginih rib se pozabi povedati, da se le - ti dogajajo tudi gor vodno od čistilne naprave, za kar pa delovanje čistilne naprave ne more biti razlog.
Nenazadnje je v zvezi s tem potrebno povedati, da vse analize vode na iztoku iz čistilne naprave, ki so bile nenapovedano opravljene v zadnjih letih, potrjujejo njeno zelo dobro delovanje.

Nihče očitno ne želi iskati oziroma razpravljati o dejanskih razlogih za stanje Temenice, v kakršnem je, in o dejanskih rešitvah, ki bi zmanjšale verjetnost poginov rib v poletnem času.
Rešitve so na eni strani povezane z izpusti padavinskih vod mesta Trebnje ter nekontroliranimi izpusti fekalij iz individualnih greznic in na drugi strani s povečanjem pretočnosti in vsebnosti kisika reke Temenice.
Menim, da je potrebno zagotoviti večje kapacitete za zadrževanje meteornih vod na javnem kanalizacijskem sistemu ter sistematično gradnjo individualnih zadrževalnikov in drugih sistemov, s katerimi se bo zmanjšal odvod meteorne vode v kanalizacijske sisteme. Preprečiti bo potrebno tudi nekontrolirane individualne izpuste iz greznic. V okviru sanacije reke Temenice bo verjetno potrebno zagotoviti večjo pretočnost in vsebnost kisika v poletnem času. Ob tem je verjetno potrebno preučiti tudi razloge in iskati rešitve za stanje, kakršno je bilo v letošnjem poletju, ko je bil še v odseku Temenice pri Velikem Gabru pretok vode intenziven, nekaj kilometrov niže pa je bila struga suha.
V kolikor je dejanski interes, da storimo nekaj za reko Temenico in okolje, bomo skupaj iskali možnosti za izvedbo zgoraj navedenih ter verjetno še določenih drugih rešitev. Storilce, ki nekontrolirano izpuščajo škodljive snovi oziroma neočiščeno vodo v kanalizacijski sistem oziroma v Temenico, pa je potrebno identificirati in kaznovati.
Stanko Tomšič, Komunala Trebnje d.o.o.

Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Struga Temenice nekaj 100 metrov nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga Temenice nekaj 100 metrov nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Tolmun Temenice pod mostom pri ČN Trebnje (datum 28.8.)

Tolmun Temenice pod mostom pri ČN Trebnje (datum 28.8.)


Onesnažena Temenica (datum 28.8.)
Onesnažena Temenica (datum 28.8.)nazaj na seznam     naprej
 

Delna prometna zapora odseka LC 425 051 Trebnje center - Štefan z obvozom po odsekih lokalnih cest LC 425 052 Trebnje - grad in LC 425 051 Trebnje center - Štefan zaradi dograditve pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče - Čatež v Štefanu pri Trebnjem. Omenjena prometna zapora bo postavljena do 30. 3. 2020.


podrobnosti

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas in Velika Strmica v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

 
podrobnosti
 
 
Terezija Kolenc, Gomila 1, Mirna
Datum pogreba: 29.01.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke