Dežurni-vodovod:   031 626 360
Dežurni-ceste:        031 609 557
Pogrebne storitve: 041 399 707
Dežurni - DOLB:      041 379 854

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

Urnik odvoza odpadkov v letu 2018

pdfUrnik odvoza odpadkov v letu 2018 (.pdf 2.6MB)

podrobnosti | 03.01.2018
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Onesnaženje reke Temenice z neevidentirano črno tekočino

 
29.08.2017
V noči iz četrtka, 24. 8. 2017, na petek, 25. 8. 2017, so neznani storilci v kanalizacijski sistem mesta Trebnje nedovoljeno izpustili velike količine intenzivno črno obarvane tekočine, ki je povzročila onesnaženje komunalnih odpadnih vod v kanalizacijskem sistemu in posledično onesnaženje reke Temenice. Barvilo je tako intenzivne barve, da ga čistilna naprava kljub ustreznemu delovanju ni uspela očistiti. Obarvana voda je iz čistilne naprave iztekala še četrti dan po izpustu v kanalizacijski sistem.

O dogodku smo nemudoma obvestili Inšpektorat za okolje, policijo na številko 113 ter naročili odvzem vzorcev onesnažene vode pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
Ob tem smo zmanjšali dotok vode in s čisto vodo razredčili iztok vode iz čistilne naprave.
Naši sodelavci so ob pregledu kanalizacijskega sistema ugotovili, da je do onesnaženja prišlo na lokaciji višje od mesta Trebnje, saj so obarvanost odpadne vode ob prvem pregledu kanalizacijskega sistema po onesnaženju tam še opazili.
Po prvih ugotovitvah gre za črno obarvano industrijsko odpadno vodo brez posebnega vonja. Vrsta snovi, ki je obarvala vodo, bo znana po opravljenih analizah, ki jih opravlja nacionalni laboratorij. Policija, ki smo ji posredovali naše ugotovitve, je onesnaženje preiskala, zato upamo, da bodo pristojni povzročitelje odkrili in zoper njih ustrezno ukrepali.
V reki Temenici je bilo ob iztoku iz čistilne naprave v času onesnaženja prisotnih precej rib, vendar do pogina ob zadnjem onesnaženju na srečo še ni prišlo. Vzrok temu je, da snov najverjetneje ni bila akutno škodljiva za ribe, verjetno pa tudi zato, ker je čistilna naprava do določene mere uspela onesnaženje očistiti.

Ob tem nekateri zopet skušajo zlorabiti reko Temenico za neupravičeno obtoževanje in iskanje dežurnega krivca za stanje, v katerem se le - ta nahaja.
Potrebno je vedeti, da v letošnjem poletju pred zadnjim nalivom dne, 28. 8. 2017, reka Temenica v določenih odsekih sploh ni imela pretoka. Določeni deli reke so bili popolnoma suhi. Voda se je zadrževala zgolj v tolmunih in poglobljenih delih reke. Pretok v spodnjem delu je bil pogojen izključno z iztokom vode iz čistilne naprave, ki je v tem delu zagotovo izboljšal stanje reke. To potrjuje tudi intenzivno zadrževanje rib ob iztoku iz čistilne naprave.
Ob ugotovljenih pogostih poginih rib se pozabi povedati, da se le - ti dogajajo tudi gor vodno od čistilne naprave, za kar pa delovanje čistilne naprave ne more biti razlog.
Nenazadnje je v zvezi s tem potrebno povedati, da vse analize vode na iztoku iz čistilne naprave, ki so bile nenapovedano opravljene v zadnjih letih, potrjujejo njeno zelo dobro delovanje.

Nihče očitno ne želi iskati oziroma razpravljati o dejanskih razlogih za stanje Temenice, v kakršnem je, in o dejanskih rešitvah, ki bi zmanjšale verjetnost poginov rib v poletnem času.
Rešitve so na eni strani povezane z izpusti padavinskih vod mesta Trebnje ter nekontroliranimi izpusti fekalij iz individualnih greznic in na drugi strani s povečanjem pretočnosti in vsebnosti kisika reke Temenice.
Menim, da je potrebno zagotoviti večje kapacitete za zadrževanje meteornih vod na javnem kanalizacijskem sistemu ter sistematično gradnjo individualnih zadrževalnikov in drugih sistemov, s katerimi se bo zmanjšal odvod meteorne vode v kanalizacijske sisteme. Preprečiti bo potrebno tudi nekontrolirane individualne izpuste iz greznic. V okviru sanacije reke Temenice bo verjetno potrebno zagotoviti večjo pretočnost in vsebnost kisika v poletnem času. Ob tem je verjetno potrebno preučiti tudi razloge in iskati rešitve za stanje, kakršno je bilo v letošnjem poletju, ko je bil še v odseku Temenice pri Velikem Gabru pretok vode intenziven, nekaj kilometrov niže pa je bila struga suha.
V kolikor je dejanski interes, da storimo nekaj za reko Temenico in okolje, bomo skupaj iskali možnosti za izvedbo zgoraj navedenih ter verjetno še določenih drugih rešitev. Storilce, ki nekontrolirano izpuščajo škodljive snovi oziroma neočiščeno vodo v kanalizacijski sistem oziroma v Temenico, pa je potrebno identificirati in kaznovati.
Stanko Tomšič, Komunala Trebnje d.o.o.

Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga temenice nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Struga Temenice nekaj 100 metrov nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)
Struga Temenice nekaj 100 metrov nad trebanjskim kopališčem (datum 28.8.)

Tolmun Temenice pod mostom pri ČN Trebnje (datum 28.8.)

Tolmun Temenice pod mostom pri ČN Trebnje (datum 28.8.)


Onesnažena Temenica (datum 28.8.)
Onesnažena Temenica (datum 28.8.)nazaj na seznam     naprej
 

Popolna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 001 (Rač. s.-Blato-Križ-Dol.vas) od 19.06.2018 do 23.06.2018, med Račjim selom in Blatom zaradi gradnje kanalizacije. Obvoz bo označen.

Popolna zapora samega centra občine Trebnje in sicer od 14.06.2018 od 16.00 ure do 18.06.2018 do 12.00 ure zaradi 30. prireditve ˝Iz trebanjskega koša˝. Obvoz bo označen.

Začasna popolna zapora odseka javne poti JP 927 074 Trebnje-Stari trg-Jurčičeva, od stacionaže 121 m do stacionaže 364 m zaradi ˝Rekonstrukcije kanalizacije  - Jurčičeva ulica, Trebnje.˝  Začasna popolna zapora bo trajala v času do dne 31.08.2018. Obvoz poteka  po javnih poteh JP 927 074 (Trebnje-Stari trg-Jurčičeva, JP 927 091 (Trebnje-Glavarjeva ul.), JP 927 096 (Trebnje-Stari trg-Reber 4), LC 425 051 (Trebnje center-Štefan), JP 927 071 (Trebnje Jurč.-strelišče), JP 927 098 (Trebnje-Gost. Pavlin-Slakova) in LC 425 001 (Trebnje-Račje selo).

Začasna popolna prometna zapora lokalne ceste 425001 na odseku Trebnje-Račje selo predvidoma od 15. 5. 2018 od 12. ure do 31. 8. 2018.

Delna prometna zapora LC 425 002 Račje selo - Blato - Križ - Dol. vas - predvidoma do 30. 6. 2018.

Popolna prometna zapora ceste R1-215 od rondoja Kukenberk do odcepa za Ponikve - predvidoma do 31. 8. 2018

podrobnosti

Preklic prekuhavanja pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik - Ravne, Migolica in Migolska Gora v Občini Mirna.

Preklic prekuhavanja pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Češnjice pri Trebelnem in Brezje - Ornuška vas v Občini Mokronog-Trebelno.


 
podrobnosti
 

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke