Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2019

pdfUrnik odvoza odpadkov 2019 (.pdf 3.4MB)

podrobnosti | 01.01.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Obvestilo o spremembi cen komunalnih storitev

08.01.2013
Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. cen storitev javnih služb  ravnanja s komunalnimi odpadki ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod ni spremenilo vse od leta 2004. Cene storitve oskrbe s pitno vodo se uporabljajo od leta 2009, razen v občini Šentrupert, ki ima veljavno ceno oskrbe s pitno vodo iz leta 2004. Razliko do veljavne cene v ostalih občinah, kjer izvajamo javne službe, je občina Šentrupert pokrivala iz občinskega proračuna.
V zadnjih letih smo predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki uvedli nekatere nove storitve ter pričeli izpolnjevati določene nove standarde, kar je povzročilo tudi dodatne stroške. Največji dodatni strošek na vseh dejavnostih predstavlja strošek amortizacije infrastrukture, ki se je od leta 2004 zaradi številnih investicij občin v javno komunalno infrastrukturo bistveno povečal.

Občinski svet občine Trebnje je že leta 2010 sprejel nov tarifni pravilnik in nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ter sklep, s katerim so bile sprejete nove cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Nove cene se niso pričele uporabljati zaradi uveljavitve vladne Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev.

V letu 2012 je bila v vseh občinah v enaki vsebini sprejeta tudi prehodna določba tarifnega pravilnika iz leta 2010, ki omogoča, da bodo spremenjene cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki enake v vseh občinah, kjer Komunala Trebnje d.o.o. izvaja storitve. V skladu z omenjeno prehodno določbo bo spremenjen način obračuna storitev. Iz do sedaj veljavne enote »volumen odpadka na gospodinjstvo« se na novo uvaja enota za obračun »volumen odpadka na osebo«. Do sedaj so vsa gospodinjstva, ne glede na število oseb, plačevala enotno ceno 4,64 EUR z DDV, po novem pa bo strošek ravnanja z odpadki znašal 2,15 EUR na osebo ter dodatno 0,79 EUR na osebo za ravnanje z biološkimi odpadki. Strošek za ravnanje s komunalnimi odpadki se bo glede na skupno število uporabnikov javne službe za gospodinjstva povišal v povprečju za 23,67% oziroma 1 EUR. Za gospodinjstva z eno oziroma dvema osebama bo strošek nekoliko manjši, za gospodinjstva s tremi ali več osebami pa sorazmerno višji.

Ob navedenem je potrebno poudariti, da bodo uveljavljene cene še vedno med najnižjimi na področju jugovzhodne Slovenije, kljub temu, da Komunala Trebnje d.o.o. z rednim odvozom preostanka komunalnih odpadkov, rednim odvozom ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže ter rednim odvozom ločeno zbranih bioloških odpadkov neposredno od gospodinjstev, zagotavlja enega izmed najvišjih standardov storitve na tem področju.
 
                                                                                                           Komunala Trebnje d.o.o.nazaj na seznam     naprej
 

Popolna prometna zapora javne poti JP 926 532 Kamni Potok 20 v dolžini 215 m z obvozom po odsekih javnih poti JP 926 532 Kamni Potok 20, JP 926531 Breza - Breza in JP 926 536 Breza 24 zaradi sanacije mostu čez reko Temenico v Kamnem Potoku in sicer do 30. 10. 2019.

Popolna prometna zapora postavljena v Trebnjem, točneje v Starem trgu, na lokalni cesti LC 425051 Trebnje center - Štefan, zaradi ˝Ureditve krožnega križišča (pri Lidlu)˝. Obvozi so označeni. Zapora bo postavljena predvidoma do 15. 12. 2019.

Delna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 631 Dolenje Ponikve - Dečja vas - Jordankal zaradi modernizacije ceste. Dela bodo trajala do predvidoma 30. 9. 2019.

Popolna prometna zapora zaradi asfaltiranja dela ceste skozi naselje Ševnica pri Mirni do 25. 9. 2019. Obvozi so označeni.

Delna prometna zapora lokalne ceste LC 425 211 Brezovica - Križ bo postavljena zaradi izdelave mulde v dolžini 575 m.

Dela bodo terminsko izvedena do 15. 10. 2019.

Popolna zapora ceste LC 425 031 Trebnje - Repče – Gorenji Vrh – Rdeči Kal na odseku Odrga – Repče od 19. 9. 2019 do predvidoma 15. 10. 2019 zaradi rekonstrukcije ceste.

podrobnosti

Na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica je zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in escherichia coli potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Uporabnikom pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog – Trebelno pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Uporabnikom pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Migolica, Cirnik–Ravne in Migolska Gora v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
podrobnosti
 
 
Ana Brcar, Vrh 20, Šentrupert
Datum pogreba: 17.10.2019
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke