Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2020

pdfUrnik odvoza odpadkov 2020 (.pdf 3.1MB)

podrobnosti | 18.12.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Obvestilo o spremembi cen komunalnih storitev

08.01.2013
Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. cen storitev javnih služb  ravnanja s komunalnimi odpadki ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod ni spremenilo vse od leta 2004. Cene storitve oskrbe s pitno vodo se uporabljajo od leta 2009, razen v občini Šentrupert, ki ima veljavno ceno oskrbe s pitno vodo iz leta 2004. Razliko do veljavne cene v ostalih občinah, kjer izvajamo javne službe, je občina Šentrupert pokrivala iz občinskega proračuna.
V zadnjih letih smo predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki uvedli nekatere nove storitve ter pričeli izpolnjevati določene nove standarde, kar je povzročilo tudi dodatne stroške. Največji dodatni strošek na vseh dejavnostih predstavlja strošek amortizacije infrastrukture, ki se je od leta 2004 zaradi številnih investicij občin v javno komunalno infrastrukturo bistveno povečal.

Občinski svet občine Trebnje je že leta 2010 sprejel nov tarifni pravilnik in nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ter sklep, s katerim so bile sprejete nove cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Nove cene se niso pričele uporabljati zaradi uveljavitve vladne Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev.

V letu 2012 je bila v vseh občinah v enaki vsebini sprejeta tudi prehodna določba tarifnega pravilnika iz leta 2010, ki omogoča, da bodo spremenjene cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki enake v vseh občinah, kjer Komunala Trebnje d.o.o. izvaja storitve. V skladu z omenjeno prehodno določbo bo spremenjen način obračuna storitev. Iz do sedaj veljavne enote »volumen odpadka na gospodinjstvo« se na novo uvaja enota za obračun »volumen odpadka na osebo«. Do sedaj so vsa gospodinjstva, ne glede na število oseb, plačevala enotno ceno 4,64 EUR z DDV, po novem pa bo strošek ravnanja z odpadki znašal 2,15 EUR na osebo ter dodatno 0,79 EUR na osebo za ravnanje z biološkimi odpadki. Strošek za ravnanje s komunalnimi odpadki se bo glede na skupno število uporabnikov javne službe za gospodinjstva povišal v povprečju za 23,67% oziroma 1 EUR. Za gospodinjstva z eno oziroma dvema osebama bo strošek nekoliko manjši, za gospodinjstva s tremi ali več osebami pa sorazmerno višji.

Ob navedenem je potrebno poudariti, da bodo uveljavljene cene še vedno med najnižjimi na področju jugovzhodne Slovenije, kljub temu, da Komunala Trebnje d.o.o. z rednim odvozom preostanka komunalnih odpadkov, rednim odvozom ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže ter rednim odvozom ločeno zbranih bioloških odpadkov neposredno od gospodinjstev, zagotavlja enega izmed najvišjih standardov storitve na tem področju.
 
                                                                                                           Komunala Trebnje d.o.o.nazaj na seznam     naprej
 

Začasna prometna zapora odseka lokalne ceste LC 426 123 Šentlovrenc – Mačji Dol v času od 12.2.2020 do 13.2.2020 zaradi izgradnje hidrantnega omrežja. Obvoz poteka čez dvorišče podjetja Alva d.o.o..

Delna prometna zapora odseka LC 425 051 Trebnje center - Štefan z obvozom po odsekih lokalnih cest LC 425 052 Trebnje - grad in LC 425 051 Trebnje center - Štefan zaradi dograditve pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče - Čatež v Štefanu pri Trebnjem. Omenjena prometna zapora bo postavljena do 30. 3. 2020.


podrobnosti

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas in Velika Strmica v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

 
podrobnosti
 
 
Janez Pečjak, Žubina 14, Veliki Gaber
Datum pogreba: 18.02.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke