Dežurni-vodovod:   031 626 360
Dežurni-ceste:        031 609 557
Pogrebne storitve: 041 399 707
Dežurni - DOLB:      041 379 854

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

Urnik odvoza odpadkov v letu 2018

pdfUrnik odvoza odpadkov v letu 2018 (.pdf 2.6MB)

podrobnosti | 03.01.2018
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Izvajanje zimske službe

23.11.2015
Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. V Občini Trebnje vzdržuje lokalne ceste, v zimskem obdobju pa tudi ceste, po katerih se vrši avtobusni prevoz šolskih otrok. Preostale ceste v Občini Trebnje so v domeni pristojnih krajevnih skupnosti. V Občinah Mirna in Mokronog-Trebelno vzdržuje vse kategorizirane lokalne ceste in javne poti.

Zimska služba se praviloma izvaja v obdobju med 15.11. tekočega leta in 15.3. naslednjega leta. Pripravljalno obdobje se začne v prvi polovici meseca oktobra ter vključuje pripravo izvedbenih načrtov, se nadaljuje s postavitvijo snežnih kolov, pripravo posipnih materialov in pripravo strojne opreme,  zaključi pa se v začetku meseca aprila z odstranjevanjem snežnih kolov in čiščenjem vozišč.

Odstranjevanje snega se izvaja skladno z Zakonom o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14) ter Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, 62/98 in 109/10 – ZCes-1), ki določa prednostne razrede cest in zagotavljanje prevoznosti.

Pluženje snega se prične, ko višina zapadlega snega na cestah I. in II. prednostnega razreda doseže 10 cm in na drugih cestah 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme na vozilih. Ceste se štejejo za prevozne tudi, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko. Vzdrževanje v III. in IV. prednostnem razredu se izvaja toliko časa, kot je to smiselno, nato se ceste zapre. V III. prednostnem razredu se ceste odprejo z izboljšanjem vremenskih razmer, v IV. prednostnem razredu pa ostanejo zaprte in se odprejo upoštevajoč krajevne okoliščine.

Komunala Trebnje z namenom zagotavljati čim višjo kakovost prevoznosti cest izvaja večkratno preventivno posipanje cest ali vsaj izpostavljenih odsekov cest za preprečitev nastanka poledenelega ali zasneženega cestišča, v kolikor je to mogoče predvideti.
V primeru sneženja ali drugih vremenskih razmer v zimskem obdobju so na terenu vse razpoložljive enote.

Pred. razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Možno sneženje
I Avtoceste, hitre ceste 24 h Zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov Zagotoviti prevoznost vsaj enedga voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem
II Ceste s PLDP> 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste od 5. do 22. ure Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 3 ur med 22. in 5. uro Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega pasu), možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22. in 5. uro
III Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste od 5. do 22. ure Zagotoviti prevoznost; možni stajosti do 2 ur med 20. in 5. uro Zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega pasu), možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22. in 5. uro
IV Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe Zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne
V Javne poti, parkirišča, kolesarske povezave Upoštevati krajevne potrebe Zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne Zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji


Opomba k tabeli:
  •     šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil,
  •  ne glede na določila v tretjem stolpcu  v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, ko je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
nazaj na seznam     naprej
 

Popolna prometna zapora ceste skozi center mesta Trebnje zaradi ureditve krožnega križišča pri kmetijski zadrugi. Prometna zapora bo trajala do 31.08.2018. Obvoz je označen.

Občasna popolna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 001 (Rač. s.-Blato-Križ-Dol.vas) od 9.8.2018 do 11.8.2018 med Račjim selom in Blatom zaradi gradnje kanalizacije. Obvoz je označen.

Začasna popolna zapora odseka javne poti JP 927 074 Trebnje-Stari trg-Jurčičeva, od stacionaže 121 m do stacionaže 364 m zaradi ˝Rekonstrukcije kanalizacije  - Jurčičeva ulica, Trebnje.˝  Začasna popolna zapora bo trajala v času do dne 31.08.2018. Obvoz poteka  po javnih poteh JP 927 074 (Trebnje-Stari trg-Jurčičeva, JP 927 091 (Trebnje-Glavarjeva ul.), JP 927 096 (Trebnje-Stari trg-Reber 4), LC 425 051 (Trebnje center-Štefan), JP 927 071 (Trebnje Jurč.-strelišče), JP 927 098 (Trebnje-Gost. Pavlin-Slakova) in LC 425 001 (Trebnje-Račje selo).

Delna prometna zapora LC 425 002 Račje selo - Blato - Križ - Dol. vas - predvidoma do 30. 9. 2018.

Popolna prometna zapora ceste R1-215 od rondoja Kukenberk do odcepa za Ponikve - predvidoma do 31. 8. 2018

podrobnosti

Pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Cirnik - Ravne, Migolica, Debenec in Migolska Gora v občini Mirna pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem in Brezje – Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.
Ukrep prekuhavanja še vedno velja za vodovodni sistem Velika Strmica!

Iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno je zaradi zaznane prisotnosti Escherichia coli in Koliformnih bakterij potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.
 
podrobnosti
 
 
Andrej Kamin, Cesta na Gradec 2, Mirna
Datum pogreba: 16.08.2018
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Goliev trg 9, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke