Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

DOBRO JE VEDETI

 
 

URNIK ODVOZA ODPADKOV V LETU 2020

pdfUrnik odvoza odpadkov 2020 (.pdf 3.1MB)

podrobnosti | 18.12.2019
 
 

Kaj sodi v zabojnike

Ali znate pravilno ravnati z različnimi vrstami odpadkov? Preberite in se prepričajte.


jpgLočevanje o ...

podrobnosti | 26.12.2016
 

Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostan ...

podrobnosti | 11.01.2016
 

Izvajanje zimske službe

Komunala Trebnje izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. ...

podrobnosti | 23.11.2015

Spremenjen način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

01.07.2014

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju Uredba) je začela veljati 1. januarja 2013. Občine so morale uskladiti svoje predpise in oblikovati cene v skladu z Uredbo najpozneje do 31. marca 2014. Že lani smo z Uredbo uskladili obračun storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, pred kratkim pa je bil sprejet tudi nov način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se bo začel uporabljati od 1. julija 2014.
V skladu z Uredbo določene cene se morajo uporabnikom zaračunati in pri obračunu prikazati ločeno za:
  • storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
  • storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov,
  • storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
  • storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe, ki se morata za posamezno storitev uporabnikom zaračunati in pri obračunu prav tako prikazati ločeno.

V skladu z Uredbo določena cena je oblikovana na kilogram opravljene storitve in se bo po zgoraj navedenih postavkah uporabnikom zaračunala glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Cena za ravnanje z odpadki tako ne bo več premo sorazmerna s številom oseb. Načeloma bo nov sistem obračuna ugodnejši za gospodinjstva z večjim številom oseb in manj ugoden za gospodinjstva z manjšim številom oseb.

Sistem obračuna je zelo spremenjen od obstoječega, zato bo sprememba za različne skupine uporabnikov lahko tudi zelo velika. Za nekatere se bo storitev podražila, za nekatere pocenila, medtem ko bo cena storitev za uporabnike v večstanovanjskih objektih ostala nespremenjena.

Preračun porazdelitve količin posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  skladno s petim in šestim odstavkom 23. člena Uredbe si lahko ogledate na tej povezavi.nazaj na seznam    
 

Popolna prometna zapora na odseku javne poti JP926841 Rodine - Aremberk (cesta od Poltarja proti VO Gradišče) z obvozom po odsekih občinskih cest zaradi sečnje in spravila lesa. Popolna prometna zapora bo trajala predvidoma do 18. 2. 2020.

Delna prometna zapora odseka LC 425 051 Trebnje center - Štefan z obvozom po odsekih lokalnih cest LC 425 052 Trebnje - grad in LC 425 051 Trebnje center - Štefan zaradi dograditve pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče - Čatež v Štefanu pri Trebnjem. Omenjena prometna zapora bo postavljena do 30. 3. 2020.


podrobnosti

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje – Ornuška vas pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

 
podrobnosti
 
 
Ljudmila Zora Repovž, Velika Loka 49, Velika Loka
Datum pogreba: 22.02.2020
podrobnosti
 
Ivana Novak, Zapuže 14, Mirna
Datum pogreba: 20.02.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke