Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

OSKRBA S PITNO VODO

 
 

Osnovni certifikat družini prijazno podjetje

V petek, 15.05.2015, je Komunala Trebnje d.o.o. na podelitvi, ki je potekala na Gospodarski zbornici ...

podrobnosti | 15.05.2015
 

Priznanje Komunali Trebnje

Zbornica komunalnega gospodarstva je v okviru posveta vodstvenih in vodilnih ter strokovnih delavcev ...

podrobnosti | 09.06.2015
 

E-račun

Spoštovani uporabniki, 

obveščamo vas, da imate možnost naročila brezplačnega e-raču ...

podrobnosti | 18.11.2015

Motena oskrba z vodo


20. 9. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da je zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij, Enterokokov, mikroorganizmov pri temperaturi 22C° in 37C° potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

6. 9. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij, Clostridium perfringens in skupnega števila mikroorganizmov pri 37C° potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

10. 8. 2022
Pitno vodo na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno je zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov pri 37C° potrebno pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

7. 7. 2022
Uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno obveščamo, da pitne vode pred uporabo v prehrambene namene ni več potrebno prekuhavati.

7. 7. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik-Ravne in Debenec v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

14. 6. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na javnem vodovodnem sistemu Mokronog, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

3. 6. 2022
Glede na nočno neurje Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega sistema Mokronog, da je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene obvezno prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

3. 6. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi včerajšnjih obilnih padavin potrebno vodo pred uporabo v prehrambene naemene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

3. 6. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne, da je zaradi včerajšnjih obilnih padavinah potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

11. 4. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

21. 3. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da je zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

18. 3. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov pri 37C° je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

18. 3. 2022
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Cirnik - Ravne v Občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

19. 1. 2022

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Trebnje, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v sredo, 19. 1. 2022 predvidoma med 6:00 in 12:00 motena oskrba s pitno vodo v naselju Gorenje in Dolenje Ponikve. Hvala za razumevanje.


13. 10. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi prisotnosti Clostridium perfringens-a in skupnega števila mikroorganizmov pri 37°C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

15.9.2021

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik-Ravne, da je zaradi prisotnosti Koliformnih bakterij, Escherichia coli in mikroorganizmov pri 37 C°, potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.


2. 8. 2021
Komunala Trebnje d. o. o. obvešča porabnike pitne vode na vodovodnem sistemu  Trebnje, da bo danes, 2. 8. 2021, predvidoma do 12.00 ure motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu in sicer Gorenje in Dolenje Ponikve.       

28. 5. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Selo pri Mirni in zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Migolska gora, da vode pred uporabo v prehrambene namene ni več potrebno prekuhavati.

18. 5. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Selo pri Mirni in zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Migolska gora, da je zaradi močnih padavin in povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.


23. 3. 2021

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
22. 3. 2021

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča porabnike pitne vode na vodovodnem sistemu  Šentrupert, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v torek, 23. 3. 2021, in v sredo, 24. 3. 2021, predvidoma od 8. ure do 13. ure motena oskrba s pitno vodo v naseljih Vrh, Kamnje, Rožna dolina in obrtna cona Šentrupert.

16. 3. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Clostridium perfringensa potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

3. 3. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica in Migolska Gora v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

26. 1. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Velika Strmica in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

26. 1. 2021
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

26. 11. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Migolska Gora, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica zaradi povišane motnosti še vedno velja ukrep prekuhavanja.

Vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Cirnik - Ravne obveščamo, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.10. 11. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi prisotnosti Escherichia coli in Koliformnih bakterij potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.30. 9. 2020
Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu ZALOKA, da vodo pred uporabo v prehrambene namene ni več potrebno prekuhavati.22. 9. 2020
Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu ZALOKA, da je potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati zaradi neskladnosti po pravilniku o pitni vodi. Obvestilo velja do preklica.15. 9. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Cirnik - Ravne, da je zaradi povečanega števila mikroorganizmov pri 37°C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica so prisotne tudi Koliformne bakterije in Escherichia coli. Obvestilo velja do preklica.26. 8. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje – Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.26. 8. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan, Migolica, Migolska Gora in Cirnik Ravne v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.


26. 8. 2020

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Mokronog, na območju naselij Puščava, Bistrica, Prelesje in del Rakovnika, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v četrtek 27. 8. 2020 motena preskrba s pitno vodo predvidoma od 9.00 do 11.00 ure.


 


5. 8. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, Cirnik - Ravne in Debenec - Stan, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.5. 8. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog - Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.
Na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje – Ornuška vas so pri vzorčenju zaznali prisotnost Escherichia coli, Koliformne bakterije in povečano število mikroorganizmov pri 37C.16. 7. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da je zaradi nedelujoče klorirne naprave potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.23. 6. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, Brezje – Ornuška vas in Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.23. 6. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan, Migolica, Migolska Gora in Cirnik - Ravne v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.9. 6. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica, Cirnik - Ravne in Debenec - Stan, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.9. 6. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.27. 3. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Migolica, Migolska Gora in Cirnik, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.4. 3. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.19. 2. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje – Ornuška vas, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.14. 1. 2020
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.18. 12. 2019
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.19. 11. 2019
Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec - Stan, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.13. 11. 2019
Pitno vodo iz zasebnega vodovodnega sistema Selo pri Mirni je potrebno zaradi prisotnosti E. coli in koliformnih bakterij pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.8. 11. 2019
Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.8. 11. 2019
Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas, Velika Strmica in
Češnjice v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred
uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.


 


  

 

 

Trenutno ne beležimo motenj na vodovodnih sistemih v našem upravljanju. 
Navodilo o prekuhavanju pitne vode

Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi ter porabimo v 24 urah, izjemoma v 48 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo. (povzeto po NIJZ)

Začasna popolna prometna zapora na lokalni cesti LC 425 043 (D. Nemška vas - Ponikve - M. Peč) z obvozom iz smeri Dečja vas in krožišče Gorenje Ponikve zaradi prekopov po celotni širini ceste (vodovod, kanalizacija). Dela bodo potekala 3. 9. 2022 in 4. 9. 2022 med 06.00 in 22.00 uro.

Semaforizirana prometna zapora na lokalni cesti LC 425 043 Dolenja Nemška vas - Ponikve - Mirna Peč zaradi rekonstrukcije vodovoda, gradnje kanalizacije in pločnika v naselju Dolenje in Gorenje Ponikve. Prometna zapora je predvidena do 30. 11. 2022 med 6.00 in 14.00 uro.

Popolna prometna zapora JP 927 569 Čilpah 8, JP 927565 G. Zabukovje - Vrh - Čilpah, LC 425 615 Radna vas - Bitnja vas - Češnjice, JP 926 081 Roje - Bogneča vas - Češnjice, JP 926083 Vinski Vrh - povezava in tudi delna prometna zapora LC 425 614 Ornuška vas - Trebelno-Mokronog zaradi izvedbe projekta ˝Vodovod Češnjice – Reber in Bogneča vas˝. Prometna zapora je predvidena do 31. 8. 2022.

Popolna  prometna zapora lokalne ceste LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič z obvozom po odseku lokalne ceste LC 425 011 Trebnje - Grmada - Dobrnič ter regionalnih cestah zaradi preureditve centralnega krožnega križišča Trebnje. Zapora je predvidena do 31. 8. 2022.

podrobnosti
Na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem je zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij, Enterokokov, mikroorganizmov pri temperaturi 22C° in 37C° potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno je zaradi zaznane prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij, Clostridium perfringens in skupnega števila mikroorganizmov pri 37C° potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno je zaradi prisotnosti Escherichia coli, Koliformnih bakterij in skupnega števila mikroorganizmov pri 37C° potrebno pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.
 

 
podrobnosti
 
 
Mirko Resnik, Dol pri Trebnjem 4, Trebnje
Datum pogreba: 01.10.2022
podrobnosti
 
Marija Orešnik, Slepšek 18, Mokronog
Datum pogreba: 30.09.2022
podrobnosti
 
Frančišček Lah, Martinja vas 9, Velika Loka
Datum pogreba: 30.09.2022
podrobnosti

Uprava
ponedeljek - petek:
7.00 - 14.00
Blagajna
ponedeljek - petek:
7.00 - 14.00

Zbirni center Globoko
ponedeljek - petek:
7.00 - 18.00
sobota:
8.00 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke