Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

OSTALE DEJAVNOSTI

 
 

Obvestilo o pričetku izvajanja pogrebne dejavnosti

Spoštovani uporabniki!

V mesecu marcu bo Komunala Trebnje d.o.o. v občinah Trebnje, Mokronog – Tr ...

| 06.03.2018
 

Obvestilo o pričetku del na izgradnji daljinskega ogravanja na leseno biomaso - DOLB Trebnje

Obveščamo vas, da smo danes dne 02.06.2017 pričeli z izgradnjo daljinskega ogrevanja na leseno bi ...

| 05.06.2017
 

Pridobitev sredstev za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja DOLB Trebnje

Komunala Trebnje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje daljins ...

| 29.03.2017

Zakonodaja


Predpisi s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti:

Zakonodaja:

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

Občina Trebnje:

Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 17/2018)

Občina Šentrupert:

Odlok o pokopališkem redu v Občini Šentrupert (Uradno glasilo e-občina, št. 12/2018)

Občina Mirna:

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/15)Predpisi s področja vzdrževanja cest:


Zakonodaja:

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr., 109/10 – ZCes-1 in 99/15) - delno podaljšanje uporabe

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) - datum začetka uporabe 05.07.2016

Pravilnik o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Uradni list RS, št. 7/12)

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12)

Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11)

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) - delno podaljšanje uporabe

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1) - delno podaljšanje uporabe

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) - delno podaljšanje uporabe

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 – ZCes-1) - delno podaljšanje uporabe

Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah (Uradni list RS, št. 118/00, 109/10 – ZCes-1 in 99/15) - delno podaljšanje uporabe

Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 69/98 in 109/10 – ZCes-1) - delno podaljšanje uporabe
Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, št. 8/12, 42/12 in 99/15)
-    TSC 02.210 VARNOSTNE OGRAJE, POGOJI IN NACIN POSTAVITVE
-    TSC 02.401 OZNACBE NA VOZIŠCU, OBLIKA IN MERE
-    TSC 03.341 KROŽNA KRIŽIŠČA

Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Uradni list RS, št. 50/11)
-    Smernica za razvrščanje cestnega omrežja glede na varnost (NSM)
-    Smernica za preverjanje varnosti v prometu (RSA)
-    Smernica za pregledovanje varnosti cest (RSI)
-    Smernica za izdelavo ocene učinka na varnost v prometu (RSIA)

Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) – stopi v veljavo 05.07.2016

Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze (Uradni list RS, št. 79/11)


Občina Trebnje:

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13)

Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 10/01 in 34/13)


Občina Mokronog-Trebelno:

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mokronog - Trebelno  (Uradni list RS, št. 22/13)

Občina Mirna:

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/15)Začasna popolna prometna zapora na  odseku lokalne ceste LC 425 411 Martinja vas - Hrastovica v občini Mokronog-Trebelno od 10. 4. 2021 od 06.00 ure do 13. 4. 2021 do 15.00 ure zaradi obnove nivojskega železniškega prehoda. Obvoz bo potekal po lokalni cesti LC 425 321 Puščava - Hrastovica - Pijavice.

podrobnosti

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Velika Strmica, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi zaznane prisotnosti Clostridium perfringensa potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Uporabnikom pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica in Migolska Gora v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

 
podrobnosti
 

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Zbirni center Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke