Dežurni-vodovod:         031 626 360
Dežurni-ceste:              031 609 557
Pogrebne storitve:       041 399 707
Dežurni - DOLB:            041 379 854
Dežurni-kanalizacija:  041 628 502

 
 

RAVNANJE Z ODPADKI

 
 

Pregled vsebine zabojnikov za komunalne odpadke pri gostinskih obratih

Obveščamo vas, da je od meseca oktobra 2019 dalje načrtovan pregled vsebine zabojnikov za komunal ...

podrobnosti | 27.09.2019
 

NOVI EKOLOŠKI OTOKI NA OBMOČJU OBČINE TREBNJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na območju Občine Trebnje postavljeni trije novi ekološki otok ...

podrobnosti | 16.08.2019
 

Ukinjena ekološki otok in skupna zbiralnica v Šmavru pri cerkvi

Spoštovani,

obveščamo vas, da sta bila ukinjena ekološki otok in skupna zbiralnica v Šmavru pri ...

podrobnosti | 07.08.2019

ločevanje odpadkov


Pravilno ločevanje odpadkov na izvoru je eden od zelo pomembnih segmentov pri ravnanju z odpadki, zato smo že vzpostavili ločevanje komunalne embalaže in bioloških odpadkov na izvoru. Vse pravilno ločene odpadke na izvoru je možno reciklirati in ponovno uporabiti, brez posebno dodatnih stroškov obdelave.

Glavni cilj ločevanja odpadkov je
 • razbremenitev odlagališč zaradi zmanjševanja odloženih količin odpadkov
 • reciklaža  in predelava ločeno zbranih frakcij,
 • ohranjanje naravnih virov in surovin
 • varčevanje z energijo
 • zagotavljanje zahtev iz predpisane zakonodaje.

NAGROBNE SVEČE


Odpadne nagrobne sveče so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 15 01 06 iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Čeprav se nagrobne sveče uvrščajo med komunalno embalažo se zbirajo čisto ločeno in se jih ne sme mešati med ostalo embalažo, ki se zbira z rumeno vrečo. Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadek, lahko pa njihovo odstranjevanje povzroči škodljive vplive na okolje, zato je najbolje, da se v čim večji meri izogibamo prižiganju sveč.
Ločevanje  in pravilno odlaganje nagrobnih sveč je  smiselno, ker je možno v sekundarne surovine  predelati vse tri glavne sestavine odpadnih nagrobnih sveč:
•    ohišje iz plastike,
•    ostanke parafina in
•    kovinski pokrovov.
Dolžnost vsakega povzročitelja nagrobnih sveč je, da jih odlaga v namenske zabojnike, ki so:
-    sive barve,
-    z rdečimi pokrovi,
-    z dvema odprtinama,
-    označeni z nalepko »samo za odpadne sveče«.

V namenski zabojnik za zbiranje nagrobnih sveč sodijo:
-    navadne nagrobne sveče in
-    elektronske sveče.

Nagrobne sveče je prepovedano odlagati med:
-    komunalno embalažo,
-    preostanek (mešane komunalne odpadke),
-    biološke odpadke,
-    ostale ločeno zbrane frakcije in
-    zraven zabojnikov.

Čeprav ni pravilno niti dovoljeno se pa pojavlja, da se med nagrobne sveče odlagajo:
-    plastenke,
-    lončke od rož,
-    vrečke,
-    zemljo,
-    rože,
-    pesek,
-    itd.

Naloga izvajalca javne službe so:
-    zagotoviti ločeno prevzemanju na zbirnih oziroma prevzemnih mestih,
-    začasno uskladiščiti, do oddaje družbi za prevzem odpadkov.

Zlata pravila za pravilno ločevanje sveč:
-    odloži jih samo v zabojnike, ki so označeni z napisom »samo za odpadne sveče«.
-    nikoli jih ne odloži zraven zabojnikov
-    nikoli ne odloži v zabojnik poleg nagrobnih sveč še ostale odpadkePNEVMATIKE (GUME)


V Globokem SPREJEMAMO odpadne gume SAMO OD FIZIČNIH OSEB, vendar letna količina na osebo ne sme presegati 50 kg. Na eno osebo prevzamemo letno od 4 do 6 avtomobilskih gum.

Odpadnih gum od povzročitelja, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost NE SPREJEMAMO!

Nasveti za ravnanje z gumami

 • fizične osebe lahko prepustijo gume pri vulkanizerju ali pa jih sami pripeljejo v Globoko,
 • gume v Globokem sprejemamo brezplačno,
 • gum ni dovoljeno sežigati doma,
 • gum ni dovoljeno odlagati na ekoloških otokih (zraven zabojnikov),
 • gum ni dovoljeno oddajati v času zbiranja kosovnih odpadkov,
 • gum ni dovoljeno odlagati med preostanek komunalnih odpadkov,
 • v Globokem sprejemamo avtomobilske in traktorske gume
 • v primeru, da imate doma večje količine gum, lahko naročite pri družbi Slopak, d.o.o., Vodovodna cesta 1000 Ljubljana enkratni odvoz odpadnih gum na telefonski številki 01 56 00 257

RAVNO STEKLO (ŠIPE)


Na zbirnem centru Globoko imamo postavljen tudi kontejner za zbiranje ravnega okenskega stekla

Nasveti za ravnanje z ravnim steklom

 • ravno steklo se zbira ločeno od steklene embalaže, zato ga ni dovoljeno odlagati na ekoloških otokih,
 • ravno steklo mora povzročitelj dostaviti v zbirni center Globoko,
 • ravno steklo sprejemamo brezplačno,
 • ravno steklo ne prevzema družba za ravnanje z embalažo, zato se ga zbira ločeno od steklene embalaže (steklenic),
 • ravno steklo mora biti brez nečistoč, dodatnih primesi, kot so les, kovine, beton, PVC, ALU, itd.

GRADBENI ODPADKI


Slovenska zakonodaja na področju odpadkov strmi k temu, da se čimmanj odpadkov odloži na odlagališči in čim več odpadkov ločeno zbere, predela in ponovno uporabi. Za gradbene odpadke velja načelo, da je potrebno najmanj 70% gradbenih odpadkov predelati in ponovno uporabiti.

Povzročitelji zelo pogosto odlagajo gradbene odpadke med mešane komunalne odpadke, kar je nepravilno in prepovedano. Na gradbiščih je stalni pojav mešanje gradbenih odpadkov z ostalimi odpadki, kot je folija, karton, papir, stiropor, itd. Dolžnost vsakega investitorja oziroma povzročitelja je, da zgotovi ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, gradbišču in jih tudi ločeno preda prevzemniku.

Vsak izvajalec del je dolžan stranki zagotoviti ravnanje z gradbenimi odpadki po veljavnih predpisih, kar pomeni, da jih mora predati zbiralcu ali pa predelovalcu.  Vsaka oddaja ali prevzem se potrdi z evidenčnim listom. Seznam zbiralcev in predelovalcev je objavljen na spletni strani ARSA, kjer si lahko povzročitelji poiščejo prevzemnika.

STIROPOR


Stiropor se deli na gradbeni - ravni in embalažni.

Beli stiropor se zbira ločeno od barvnega (modrega, zelenega, črnega).

Embalažni stiropor se uvršča med plastično embalažo, zato se ga zbira skupaj z mešano embalažo. Embalažni stiropor je tisti, ki služi zaščito nekega izdelka.

Embalažni stiropor lahko odložite:
 • v zabojnik za zbiranje mešane embalaže na ekološkem otoku
 • v zabojnik za zbiranje mešane embalaže na zbirnem centru Globoko
 • manjši embalažni stiropor lahko odložite tudi v rumene vreče
Če imate večjo količino gradbenega ravnega stiropora, ki je nastal pri izdelavi fasadne obloge, ga zapakirajte v plastične vreče in dostavite v Globoko. Med gradbeni stiropor spada, navadni beli stiropor, stirodur, stirocukl, itd.
Gradbeni stiropor mora biti brez lepila in gradbene mrežice!

Gradbeni stiropor lahko odložite:
-    samo v zbirnem centru Globoko, kar pomeni, da ga morate sami dostaviti.

OBLAČILA


V zbirnem centru Globoko zbiramo rabljena oblačila in obutev, ki so še uporabna. Obleke in obutev morajo biti čiste ter zložene v vrečke ali škatle.

Zbiramo:
•    moška, ženska in otroška oblačila,
•    čevlje kot par,
•    torbe, torbice, pasove, kravate,
•    mehke tekstilne igrače,
•    spodnje perilo,
•    nogavice,
•    gospodinjski tekstil (brisače, zavese, posteljnino).

Ne zbiramo:
•    prešitih odej in preprog,
•    krp,
•    umazanih ali mokrih oblačil,
•    strganih oblek in obutve.

Vsa zbrana oblačila in obutev bodo podarjena ljudem, ki si zaradi revščine ne morejo privoščiti, da bi bili dostojno obuti in oblečeni.


LES


Les delimo na dve skupini in sicer:
 • naravni neobdelani les
 • obdelani les
Med naravni neobdelani les spada les, ki ni površinsko obdelan z barvami in laki. Med obdelani les pa spada les, ki je površinsko obdelan z barvami, lak in izdelki iz iverce, ki vsebujejo tudi lepila.

Lesene izdelke lahko odložite
-    v poseben zabojnik na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto)
-    na prevzemno mesto v času odvoza kosovnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o.)

Med lesene kosovne odpadke spadajo:
-    lesene omare in omarice
-    leseni stoli
-    lesene mize
-    lesene postelje
-    itd.

Leseni odpadki pri oddaji ne smejo vsebovati nečistoč, kot so kovine, ravno steklo in podobno, zato je potrebno sestavljene izdelke demontirati.
 

JOGIJI, TEPIHI IN OBLAZINJENO POHIŠTVO


Jogije, tepihe in oblazinjeno pohištvo lahko odložite.
 • na posebnem mestu na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto)
 • na prevzemno mesto v času odvoza kosovnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o.)
Ločeno zbrane jogije, tepihe in oblazinjeno pohištvo oddamo zbiralcu, katere premelje na posebnem mlinu in s pomočjo magnetnega izločevalca izloči kovinske dele. Ostali material pa služi, kot alternativno gorivo.


BATERIJE IN AKUMOLATORJI


Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek. Končni uporabnik mora odpadne prenosne baterije ali akumulatorje pred oddajo distributerju ali izvajalcu javne službe hraniti ločeno od drugih odpadkov.

Baterije in akumulatorje lahko oddate:
 • na zbirnem centru Globoko (dostavite sami skozi celo leto),
 • v premični zbiralnici v času odvoza nevarnih odpadkov (odvoz vrši Komunala Trebnje, d.o.o.),
 • distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev,
Fizične osebe lahko v zbirnem centru Globoko brezplačno prepuščate, odpadne prenosne baterije in akumulatorje.


JEDILNO OLJE IN MASTI


Odpadna jedilna olja in masti se prepušča, kot ločeno zbrane frakcije in se uvrščajo pod klasifikacijsko številko 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama. Dosedanje količine ločeno zbranih odpadnih olj in masti so izredno majhne, kar pomeni da povzročitelji ne izvajajo pravilnega ločevanja.

Jedilna olja in masti lahko oddate:
 • kot ločeno zbrano frakcijo v zbirnem centru Globoko skozi celo leto
 • v času zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico

Prepovedi
 • odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki,
 • olja je prepovedano oddajati v steklenicah ali plastenkah med odpadke, katere pobira smetarsko vozilo,
 • odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, neposredno v vode ali izpuščati v tla ali na tla.
 • odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki.
Olja lahko prenesete na zbirni center v plastenki in prelijete v posebno dvoploščno cisterno za zbiranje odpadnih jedilnih olj.


ODPADNA OLJA


V okviru izvajanja občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki zagotavljamo tudi zbiranje odpadnih olj, kot so mineralna, sintetična in industrijska olja.

Vrste olj, ki jih zbiramo
 • motorna olja
 • mazalna olja – menjalniška
 • hidravlična olja

Fizične osebe morajo odpadna olja prepustiti:
 • kot ločeno zbrano frakcijo v zbirnem centru Globoko skozi celo leto
 • izvajalcu javne službe v času zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico

Prepovedi:
 • odpadna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati  v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov,
 • zlivati v površinske in podzemne vode ali javno kanalizacijo
 • odmetavati ali zliti v tla
Olja ni dovoljeno mešati med sabo, če imajo drugačne fizikalne, kemične in nevarne lastnosti!


AZBEST


Na odlagališče Globoko sprejemamo v odlaganje tudi azbestne odpadke, ki se uvrščajo med nevarne odpadke, ki zahtevajo posebno ravnanje. Azbestne odpadke je strogo prepovedano kipati, raztresati ali drobiti!

Azbestne odpadke sprejemamo v odlaganje samo iz občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert od ponedeljka do petka med 7. in 13. uro. Prevzem je možen tudi ob drugih terminih v času obratovanja odlagališča Globoko, če stranka pripelje azbestne odpadke z vozilom, ki je opremljeno z dvigalom in ima možnost lastnega razlaganja.  Pred prevzemom azbestnega odpadka mora povzročitelj oziroma prevoznik dostaviti naziv katastrske občine in parcelno številko, kjer je odpadek nastal.

Odlaganje azbestnih odpadkov je plačljivo tudi za gospodinjstvo po veljavnem ceniku.

Pravilno ravnanje z azbestom:
 • prekrivanje strehe lahko izvaja izvajalec, ki ima pooblastilo za ravnanje z azbestom,
 • azbestne odpadke se zloži na euro palete,
 • na paleto se položi folija in šele nato se začne zlagati odpadke,
 • ko so odpadki zloženi na paleti se jih povije s folijo,
 • povite odpadke se označi z napisom POZOR AZBEST!

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI


Biološki odpadki nastajajo vsakem gospodinjstvu in predstavljajo velik masni del povzročenih odpadkov v gospodinjstvih. Največja težava pri ravnanju z biološkimi odpadki je ta, da izredno hitro zgnijejo in pojavijo se neprijetne vonjave, ki negativno vplivajo tako na zdravje ljudi, kakor na okolje. Biološki odpadki na odlagališču povzročajo nastajanje toplogrednih plinov, zato je dolžnost vsakega povzročitelja, da zagotavlja pravilno ravnanje z biološkimi odpadki. V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe smo uvedli sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov na izvoru in v avgustu 2011 izvedli prvi odvoz. Zbrane količine bioloških odpadkov se počasi povečujejo, posledično se pa manjšajo količine mešanih odpadkov.

Ravnanje z biološkimi odpadki je možno na dva načina:
 • odlaganje v rjave zabojnike, ki so označeni z nalepko biološki odpadki, za katere zagotavlja prevzem in odvoz Komunala Trebnje d.o.o.
 • odlaganje na kompostni kup (hišno kompostiranje)

Na kompostni kup ali v rjavi zabojnik se lahko odlagajo:
 • kuhinjski odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, čajne filter vrečke, netekoči ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez embalaže), papirnate vrečke od sadja in zelenjave, itd
 • vrtni odpadki, kot so trava, listje, rože, izrabljena zemlja lončnic, plevel, gnilo sadje, lubje, žagovina, odpadki od obrezovanja dreves, grmičkov, živih mej
Med biološke odpadke ne sodijo umetni materiali in materiali, ki se v naravi ne razgradijo!

Na kompostni kup ali v rjavi zabojnik se odlaga biološko razgradljive odpadke:
 • v razsutem stanju
 • v papirnatih vrečkah ali časopisnem papirju
 • v biološko razgradljivih vrečkah

Hišno kompostiranje
 • cilj hišnega kompostiranja je, da se biološke razgradljive odpadke predela v kompost in nato vrne v naravni snovni krog,
 • ni dodatnih mesečnih stroškov za odvoz in kompostiranje v kompostarni

Postavitev kompostnika
Kompostnik se postavi na vrt v senčen ali pol senčen prostor, ki je zavarovan pred vetrom. Kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi in ne sme povzročati motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih.

Neprijetne vonjave
Prvi pokazatelj nepravilnega kompostiranja so neprijetne vonjave, ki se pojavijo, če je kompostni kup premoker, ker voda zapre pore in s tem prepreči dostop kisika in tako pride do gnitja. Do gnitja pride tudi, če na kompostni kup odložimo preveč zelenega materiala. Neprijetne vonjave preprečimo z obračanjem kompostnega kupa in z ustreznim razmerjem zelenega in rjavega materiala. Kompostni kup je priporočljivo obrniti v 3 do 4 tednih, da se vsebina prezrači, razrahlja in s tem pospeši proces trohnenja.EMBALAŽA


Embalažo ni dovoljeno odlagati na odlagališčih, zato smo z dne 12. 04. 2010 uvedli nov sistem zbiranja mešane embalaže po sistemu od vrat do vrat z rumeno vrečo na skupnih zbirnih mestih pa z namenskimi zabojniki. Odvoz mešane embalaže izvajamo izmenično na 14 dni s preostankom odpadkov, saj embalaža predstavlja zelo velik volumski del odpadkov povzročenih v gospodinjstvu.
 
Embalažo delimo na 3 skupine zbiranja:
 • papirna in kartonska
 • steklena
 • mešana
Papirno in kartonsko embalažo zbiramo skupaj s papirjem in kartonom na ekoloških otokih in v zbirnem centru Globoko. Papirno  in kartonska embalaža se zbira na ekoloških otokih v zabojnikih z modrim pokrovom. Odvoz papirne embalaže iz ekoloških otokov poteka 1x tedensko.

Med papirno in kartonsko embalažo ne sodi tetrapak, samokopirni plastificiran papir, higienski papir, itd.

Stekleno embalažo zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnem centru Globoko. Odvoz steklene embalaže iz ekoloških otokov poteka 1x tedensko.

Med stekleno embalažo ne sodi, ravno steklo, keramika, avtomobilsko steklo, porcelan itd.

Mešano embalažo zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnem centru Globoko. Embalažo, ki je onesnažena z ostanki nevarnih snovi se zbira ločeno v zbirnem centru ali 1x letno s premično zbiralnico.

Med mešano embalažo spada:
 • plastična embalaža
 • kovinska embalaža
 • sestavljena embalaža
Mešane embalažo zbiramo na dva načina:
 • z rumeno vrečo
 • z namenskimi zabojniki, ki imajo rumen pokrov in so označeni z nalepko embalaža
Vso ločeno zbrano komunalno embalažo oddajamo trem družbam:
 • Slopak, d.o.o.
 • Interseroh, d.o.o.
 • Gorenje Surovina, d.o.o.

KOSOVNI ODPADKI


Kosovni odpadki iz gospodinjstva so predvsem: iztrošeno pohištvo, sanitarni elementi, itd.

Med kosovne odpadke SODIJO:
 • iztrošeno pohištvo (mize, stoli, omare, ipd.)
 • sanitarni elementi (wc školjke, umivalniki, pipe, ipd.)
 • oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture, fotelji, jogiji, ipd.)
 • preproge
 • otroški vozički
 • športna oprema
 • peči in štedilniki na trda goriva
 • radiatorji in drugi kosi železa
 • večje igrače

Med kosovne odpadke NE SODIJO: zapuščeni avtomobili, kmetijski stroji, avtomobilske gume, deli karoserije in motorja ter ostali avtomobilski deli, nevarni odpadki (baterije in akumulatorji, odpadki, kateri vsebujejo živo srebro, kisline, topila, lepila in smole, pesticidi , tiskalniki, embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi), razni gradbeni odpadki (kritina, les, opeka).

U uveljavitvijo novega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki se je spremenil tudi sistem odvoza kosovnih odpadkov. Ukine se odvoz kosovnih odpadkov po predhodno objavljenem urniku dvakrat letno.

Odvoz kosovnih odpadkov se po novem vrši na klic povzročitelja in po dogovoru z izvajalcem. V praksi to pomeni, da uporabnik, ki ima kosovni odpadek,  o tem obvesti izvajalca javne službe (07 348 12 60 ali info@komunala-trebnje.si). Ta primer evidentira in nato pred prevzemom takega odpadka obvesti uporabnika, ki kosovni odpadek na določen dan odloži na prevzemno mesto. Tako bodo ti odpadki odpeljani isti dan, ko bodo odločeni na posamezno prevzemno mesto, s čimer se bo odpravilo dvakrat letno kopičenje odpadkov po zbirnih mestih, ki je privabljalo nepooblaščene osebe.

Še vedno pa lahko kosovne odpadke uporabniki sami pripeljete in jih brezplačno oddate kadarkkolil v času obratovanja zbirnega centra Globoko.


NEVARNI ODPADKI


Nevarni odpadki predstavljajo največjo nevarnost tako za okolje kakor za ljudi, zato je potrebno z njimi ravnati še posebno pazljivo. Nevarnih odpadkov se nikoli ne preliva iz originalne embalaže v drugo embalažo. Nevarni odpadki so prisotni v vsakem gospodinjstvu in jih srečamo, v kopalnici, kuhinji in garaži.

Nevarni odpadki iz gospodinjstva so predvsem:
-    topila,
-    kisline,
-    baze,
-    fotokemikalije,
-    baterije in akumulatorji,odpadki ki vsebujejo živo srebro,
-    lepila,
-    smole,
-    barve,
-    črnila,
-    detergenti,
-    pesticidi,
-    tiskalniki,
-    les, ki vsebujejo nevarne snovi,
-  embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
-    itd.

Delna prometna zapora odseka LC 425 051 Trebnje center - Štefan z obvozom po odsekih lokalnih cest LC 425 052 Trebnje - grad in LC 425 051 Trebnje center - Štefan zaradi dograditve pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče - Čatež v Štefanu pri Trebnjem. Omenjena prometna zapora bo postavljena do 24. 1. 2020.


podrobnosti

Pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Češnjice pri Trebelnem pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Na zasebnih vodovodnih sistemih Debenec - Stan in Selo pri Mirni v občini Mirna pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska gora, Migolica in Cirnik v občini Mirna je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Pitno vodo iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje - Ornuška vas in Velika Strmica v občini Mokronog – Trebelno je potrebno zaradi povišane motnosti pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

 
podrobnosti
 
 
Metod Merzel, Razbore 8, Velika Loka
Datum pogreba: 26.01.2020
podrobnosti

Uprava in blagajna
ponedeljek - petek: 07.00 - 14.00

Odlagališče odpadkov Globoko
ponedeljek - petek: 07.00 - 18.00
sobota: 08 - 12.00

KOMUNALA TREBNJE D.O.O.
Primštal 30, 8210 Trebnje
T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82
E: info@komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO

Hudeje 40, 8210 Trebnje
Telefon: 07 348 18 20
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev  in delovanje vticnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Ce boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke